การชำระเงินค่าจองรถหรือค่าบริการเช่ารถ

 

1.จองรถ 3,000 บาท

ท่านสามารถโอนเงินจองมาที่ บัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 536-2-71420-5 หรือบัญชีธนาคารกสิกรไทย เลขที่ 356-2-74688-8                บจก.อาร์ แอล ซี เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย และแจ้งยืนยันหลักฐานใบโอนเงินมาได้ทาง Line หรือ E-Mail sale@rlcrayong.com

                      MRS.KRUE QR CODE                                                MR.CHA QR CODE

   

 

 

ข่าวดี สามารถชำระเงินออนไลน์ได้แล้ววันนี้ ผ่านบัตรต่างๆด้านล่างนี้

รองรับบัตร วีซ่า, มาสเตอร์การ์ด, เจซีบี ยูเนี่ยนเพย์ และ อเมริกันเอ็กซ์เพรส
มั่นใจได้ด้วยระบบความปลอดภัยในการทำรายการจ่ายแบบ 3D Secure

กดชำระเงินที่รูปภาพด้านบนค่ะ


 

2.ชำระเงินค่าเช่าด้วยบัตรเครดิต

 

3.กรณีลูกค้าไม่มีบัตรเครดิต

เอกสารผู้เช่า บัตรประชาชน ใบขับขี่ สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรพนักงานหรือบัตรข้าราชการหรือบัตรนักศึกษา สลิปเงินเดือน

 

* ส่งเอกสารมาให้ตรวจสอบก่อน ที่ E-mail : sale@rlcrayong.com หรือส่งมาทาง Line ID , rlc2559 หรือ rlcserviceandsupply

.........................................................................................................

 

Foreigner customer

Passport , Driving license

 

To facilitate the payment for rent a car.

1.You can transfer funds 3,000 THB for booking a car. 

TMB BANK Account no. 536-2-71420-5 or KBANK Account no. 356-2-74688-8 for booking , and report back by sent your payment slip via line application or by an E-Mail...sale@rlcrayong.com

2.Payment with credit card only

 

เอกสารเช่ารถยนต์ สำหรับลูกค้านิติบุคคลหรือบริษัท

 

1.สำเนาหนังสือรับรองบริษัท

2.สำเนาใบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ.20)

3.หนังสือมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทได้

4.สำเนาบัตรประชาชนกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อผูกพันบริษัทได้

5.สำเนาบัตรประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมตัวจริง

6.สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมตัวจริง

7.ใบสั่งซื้อ ( PO : Purchase order )


เอกสารเช่ารถทุกอย่างต้องไม่หมดอายุ

 

 

( from May 2,2015 Please contact us at an e-mail : sale@rlcrayong.com )