เกี่ยวกับเรา อาร์แอลซี เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

บริษัท อาร์แอลซี เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

 

Tel.038-010948 หรือที่ E-mail : sale@rlcrayong.com

บริการรถยนต์ให้เช่าทั้งนิติบุคคลและบุคคลธรรมดาในจังหวัดระยอง บ่อวิน  ปลวกแดง และชลบุรี Car Rental Services Short Term and Long Term For Corporate and Individuals in Rayong ,BOR-WIN ,Pluak-Daeng Chonburi Province Thailand.

รถยนต์ให้เช่าของ RLC ทุกคันใช้ประกันชั้น 1 ประเภท เพื่อการพานิชย์และให้เช่า ถูกต้องตามกฎหมายประกันภัย 100%

RLC use first class insurance type : for business and rent , 100% correctly as insurance law and condition. It isn't first class for individual as private car.

 

ไม่ใช่ประกันชั้น1 ส่วนบุคคล

 

รถเช่าระยอง ระยองรถเช่า รถเช่าบ่อวิน รถเช่าเหมราช รถเช่าปลวกแดง
 

 

ให้บริการทั้งสัญญาเช่ารายปี รายเดือน และรายวัน บริการรับส่งถึงที่ ( *ฟรีค่าบริการรับส่งรถสำหรับลูกค้าเช่าสัญญาระยะยาวตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป , ** ฟรีค่าบริการรับส่งรถสำหรับลูกค้าเช่าสัญญาระยะสั้นรัศมีไม่เกิน 20 กม.จากบริษัท RLC) รถใหม่พร้อมใช้และมีประกันภัยประเภทที่ 1 ทุกคัน

   * Free delivery service for long term rental more than 3 months , ** Free delivery service for short-term rental at a distance is not over 20 kilometers from RLC office.

All of Cars are new and good condition and have 1class insurance.

ทั้งนี้ RLC ยังได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 9 ,SMEs , 

The RLC is also supported by the Industrial Promotion Center Region 9, SMEs.

 

บจก.อาร์แอลซี เซอร์วิส แอนด์ ซัพพลาย เป็นบริษัทในระบบทะเบียนSMEเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

 

เพิ่มเพื่อน