รถยนต์ให้เช่าสำหรับองค์กร (Car rental for corporate)
 
  1. ไม่ต้องลงทุนเพื่อซื้อรถ ช่วยระบบเงินหมุนเวียนของบริษัทได้ดี 

  2. ปลอดภัยอุ่นใจเพราะมีประกันภัยประเภท 1 ครบถ้วนทุกคัน

  3. ค่าซ่อมบำรุงรับผิดชอบโดยบริษัทผู้ให้เช่า

  4. ไม่ต้องจัดหาบุคคลากรเพื่อดูแลจัดการเกี่ยวกับรถยนต์

  5. มีรถให้ใช้ทดแทนในกรณีรถต้องมีการซ่อมบำรุง

  6. ค่าใช้จ่ายสามารถหักภาษีได้ถึง 36,000 บาท/เดือน

  7. อัตราค่าเช่ารถที่ยุติธรรม คงที่ และยืดหยุ่นได้

  8. เลือกประเภท รุ่นรถได้ตามความต้องการขององค์กรในราคาที่คุณยอมรับได้