รถยนต์ให้เช่าของ RLC ทุกคันใช้ประกันชั้น 1 ประเภท เพื่อการพานิชย์และให้เช่า
ถูกต้องตามกฎหมายประกันภัย 100%
ประกันชั้นที่ 1 ประเภท เพื่อการพานิชย์และให้เช่า ใช้กับธุรกิจรถยนต์ให้เช่า
(ใครก็ตามที่มีใบขับขี่แจ้งเคลมได้ ประกันคุ้มครอง)
ประกันชั้นที่ 1 ประเภทส่วนบุคคล  ใช้ส่วนตัว เอามาให้เช่าถือว่าผิดวัตถุประสงค์
ประกันสามารถปฏิเสธความคุ้มครองได้
ประกันชั้นที่ 2 คุ้มครองเราและคู่กรณีแต่จำกัดเงื่อนไขกว่าชั้น 1
ประกันชั้นที่ 3 คุ้มครองคนอื่นไม่คุ้มครองเรา จำกัดเงื่อนไขกว่าชั้น 1 ?xxx